2023 – POLSKA
POMOC FINANSOWA / OCHRONA / SCHRONIENIE
Czas trwania projektu:
luty 2023 r. - październik 2024 r.
Lokalizacja:
Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz; Polska 
Donator:
środki własne PAH

„Social Inclusion” jest wielosektorowym projektem wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy. Grupą docelową są osoby w potrzebie, które opuściły Ukrainę począwszy od dnia 10 lutego 2022 roku w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym. Został on zaprojektowany na podstawie pogłębionej analizy potrzeb i zakłada wzrost samodzielności osób oraz pokonywanie przez nich barier w warunkach nowego środowiska społeczno-kulturowego.

Celem projektu jest wsparcie finansowe w zakresie zapewnienia: dostępu do mieszkań, dostępu do rynku pracy, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym nauki języka polskiego, pokrycia doraźnych wydatków związanych z edukacją oraz innych podstawowych potrzeb. Projekt zakłada realizację ścieżki usamodzielnienia Uczestnika/czki programu, której celem jest pokonywanie barier i wzrost samodzielności w warunkach nowego środowiska społeczno-kulturowego  tak, aby uczestnicy projektu mogli/mogły w przyszłości samodzielnie kontynuować rozpoczęty najem lub  wynająć mieszkanie na wolnym rynku w Polsce.

 

Łącznie pomoc dotrze do ok. 360 osób. 

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby działać

Wspieraj projekty takie jak ten. Kliknij w przycisk obok i przekaż darowiznę. Razem możemy więcej!

Bezpośrednia wpłata:
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.