2024 – POLSKA
DOSTĘP DO INFORMACJI / POMOC PSYCHOLOGICZNA / PORADNICTWO PRAWNE / POŚREDNICTWO PRACY
Czas trwania projektu:
styczeń - grudzień 2024
Lokalizacja:
Bydgoszcz, Toruń; Polska
Donator:
środki własne PAH, CARE USA
Partner:
Fundacja EMIC

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego i indywidualnego wsparcia osobom, które uciekły z Ukrainy w obliczu wojny i które przebywają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  W ramach projektu prowadzone są działania w dwóch punktach informacyjno-doradczych: w Toruniu i Bydgoszczy. Osoby uchodźcze zgłaszające się do punktów mogą uzyskać wielosektorowe wsparcie w zakresie dostępu do informacji, wsparcia psychologicznego, prawnego i zawodowego, kursów językowych oraz działań integracyjnych.

Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to:

  1. Wsparcie konsultantów w punktach informacyjno-doradczych: udzielanie informacji na temat spraw administracyjnych, wsparcie w zakresie opieki medycznej, kierowanie do doradców zawodowych i prawników.
  2. Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i osób dorosłych, przybierające formę indywidualnej terapii skupionej na zaadresowaniu potrzeb każdej osoby.
  3. Pośrednictwo pracy i wsparcie w kontaktach z pracodawcami: wsparcie specjalisty ds. zatrudnienia w przygotowaniu CV, wyszukiwaniu ofert zatrudnienia i kursów doskonalenia zawodowego.
  4. Poradnictwo prawne: udzielanie porad prawnych odbiorcom projektu oraz monitoringu indywidualnych spraw.
  5. Kursy języka polskiego na poziomach od podstawowego do średniozaawansowanego.
  6. Organizacja wydarzeń integracyjnych: udział w warsztatach, wydarzeniach i wycieczkach promujących proces integracji.

 

Łącznie pomoc dotrze do ok. 1 100 osób.

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby działać

Wspieraj projekty takie jak ten. Kliknij w przycisk obok i przekaż darowiznę. Razem możemy więcej!

Bezpośrednia wpłata:
Donatorzy
Ten projekt finansowaliśmy z pomocą:
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.