Centrum informacji o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Tutaj przeczytasz, jakie aktualnie działania prowadzimy w związku z wojną w Ukrainie. Dowiedz się więcej o tym, co robimy lub sprawdź, jak jeszcze można pomóc.

Pomoc w Ukrainie

W ramach naszych stałych działań w Ukrainie na bieżąco zapewniamy wsparcie dla ofiar wojny pozostającym w kraju. Regularnie organizujemy transporty z pomocą rzeczową dla osób wewnętrznie przemieszczonych oraz tych, które nie mogły opuścić swoich domów. Dostarczamy żywność i środki higieniczne, udzielamy wsparcia psychologicznego i finansowego, remontujemy domy prywatne i instytucje, a w czasie zimy pomagaliśmy mieszkańcom poprzez zapewnienie opału, piecyków, generatorów i kocy termicznych.

Pomoc w Ukrainie - co dzieje się teraz?

Gdzie docieramy z pomocą?

Nasza pomoc w Ukrainie to różnorodne działania i projekty. Sprawdź, gdzie i w jaki sposób pomagamy!

POMOC W CZASIE ZIMY

POMOC W CZASIE ZIMY

 • Dystrybucja termicznych kocy, piecyków, opału i węgla w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim, w tym dystrybucja specjalnych pakietów z ogrzewaczami i kocami zrealizowana we współpracy z ECHO.
 • Dystrybucja paliwa stałego służącego do ogrzewania budynków w obwodzie dniepropietrowskim. Działanie realizowane we współpracy z Action Aid.
 • Zakup i dystrybucja generatorów w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim. Generatory trafiły do centrów dla osób wewnętrznie przemieszczonych i dla lokalnej społeczności. Działanie realizowane we współpracy z BHA.

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

 • Zapewniamy wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kobiet, mężczyzn i dzieci, w obwodzie kijowskim, dniepropietrowskim i charkowskim, poprzez sesje indywidualne i grupowe, otwarte wydarzenia w tematyce psychoedukacyjnej, aktywności podnoszące świadomość na temat zdrowia psychicznego, przemocy i zdrowego trybu życia. Działanie realizowane we współpracy z BHA, ECHO, UHF i Stichting Vluchteling.
 • Nasi pracownicy socjalni dostarczają artykuły pierwszej potrzeby (wodę, leki, żywność, artykuły higieniczne) osobom starszym, przewlekle chorym lub z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy 5 centrów pomocy psychospołecznej w obwodzie dniepropietrowskim (we współpracy z BHA) oraz 3 centra w obwodzie kijowskim (ze środków własnych). Centra zapewniają podstawową pomoc psychologiczną, społeczną i formalną. Można też w nich otrzymać wsparcie rzeczowe i zarejestrować się do otrzymania środków finansowych.
 • Udzielamy wsparcia w zakresie pomocy prawnej realizowanej w centrach pomocy psychospołecznej we współpracy z UHF i BHA.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracowników instytucji społecznych w obwodzie dniepropietrowskim.

SCHRONIENIE

SCHRONIENIE

 • Prowadzimy dystrybucję pakietów z materiałami nieżywnościowymi oraz do remontów schronień, w tym: dla 1200 osób z obwodu kijowskiego (we współpracy z BHA), dla 350 rodzin (we współpracy z UHF), dla 690 rodzin (we współpracy z ECHO).
 • Dodatkowo 350 rodzin otrzyma wsparcie w zakresie bezpiecznego schronienia dla 14 najbardziej narażonych na skutki konfliktu otrzyma dostęp do podstawowych rozwiązań, m.in.: remontu, niezbędnego sprzętu i materiałów budowlanych (we współpracy z UHF).
 • We współpracy z Stichting Vluchteling w obwodzie kijowskim prowadzimy program remontu i odbudowy domów dla ludzi, których budynki mieszkalne zostały zniszczone, osób wewnętrznie przemieszczonych oraz osób potrzebujących. Na projekt składają się działania trojakiego rodzaju: odbudowa domu, remont domów (w tym dachu, ścian i izolacji) oraz postawienie domów kontenerowych. W sumie w trakcie projektu powstanie 50 domów kontenerowych (we współpracy z UNHCR), a 16 zniszczonych domów zostanie wyremontowanych. W ramach projektu ECHO prowadzimy również remonty 20 domów.
 • We współpracy z Action Aid oraz ECHO stawiamy domy modułowe dla rodzin, które straciły swoje domy w obwodzie kijowskim.

DOSTĘP DO WODY

DOSTĘP DO WODY

 • Dystrybuujemy paczki higieniczne dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami czy dla najmłodszych. Paczki są zróżnicowane pod względem zawartości i wielkości, znajdujące się w nich artykuły to zazwyczaj m.in.: mydło, szczoteczki, ręczniki, papier, środki czystości, produkty higieniczne dla dzieci. O tym, gdzie dostarczamy paczki higieniczne, przeczytasz poniżej w zakładce “transporty”.
 • Przeprowadzamy również dystrybucję paczek higienicznych dla instytucji społecznych, m.in. domów opieki, domów spokojnej starości). Paczki zawierają takie artykuły jak pieluchy, środki czystości i dezynfekcji, proszki do prania itp.
 • Przeprowadziliśmy programy remontu i naprawy infrastruktury wodno-sanitarnej, w tym toalet, pryszniców i kanalizacji w instytucjach społecznych, terytorialnych centrach pomocy czy schronieniach tymczasowych dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Naprawy zostały przeprowadzone w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim we współpracy z UHF, BHA i ECHO.

ŻYWNOŚĆ

ŻYWNOŚĆ

 • Regularna dystrybucja paczek z żywnością dla osób najbardziej potrzebujących, osób wewnętrznie przemieszczonych, dzieci, osób starszych, matek, kobiet w ciąży i innych. O tym, gdzie dokładnie dostarczamy paczki żywnościowe, przeczytasz poniżej w zakładce “transporty”.
 • Współpracujemy z World Food Programme (obwód charkowski, zaporoski, mikołajowski, dniepropietrowski, doniecki), UHF/OCHA (obwód charkowski, zaporoski, doniecki), a także BHA i ECHO.
 • Paczki z żywnością przygotowane ze środków własnych wysyłamy do obwodu kijowskiego, lwowskiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.

POMOC FINANSOWA

POMOC FINANSOWA

 • W obwodzie lwowskim przeprowadziliśmy pilotażowy program wsparcia finansowego dla osób wewnętrznie przemieszczonych. W sumie wsparcie otrzymało 850 osób pochodzących z takich miejscowości jak Żółkiew, Duliany, Wołoszynowo, Truskawiec czy Morszyn. Działanie finansowane przez Stichting Vluchteling.
 • Przeprowadziliśmy program pomocy finansowej w obwodzie kijowskim, charkowskim i donieckim. Pomoc otrzymały 2273 osoby. Działanie realizowane we współpracy z Stichting Vluchteling.

POMOC W CZASIE ZIMY

 • Dystrybucja termicznych kocy, piecyków, opału i węgla w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim, w tym dystrybucja specjalnych pakietów z ogrzewaczami i kocami zrealizowana we współpracy z ECHO.
 • Dystrybucja paliwa stałego służącego do ogrzewania budynków w obwodzie dniepropietrowskim. Działanie realizowane we współpracy z Action Aid.
 • Zakup i dystrybucja generatorów w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim. Generatory trafiły do centrów dla osób wewnętrznie przemieszczonych i dla lokalnej społeczności. Działanie realizowane we współpracy z BHA.

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

 • Zapewniamy wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kobiet, mężczyzn i dzieci, w obwodzie kijowskim, dniepropietrowskim i charkowskim, poprzez sesje indywidualne i grupowe, otwarte wydarzenia w tematyce psychoedukacyjnej, aktywności podnoszące świadomość na temat zdrowia psychicznego, przemocy i zdrowego trybu życia. Działanie realizowane we współpracy z BHA, ECHO, UHF i Stichting Vluchteling.
 • Nasi pracownicy socjalni dostarczają artykuły pierwszej potrzeby (wodę, leki, żywność, artykuły higieniczne) osobom starszym, przewlekle chorym lub z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy 5 centrów pomocy psychospołecznej w obwodzie dniepropietrowskim (we współpracy z BHA) oraz 3 centra w obwodzie kijowskim (ze środków własnych). Centra zapewniają podstawową pomoc psychologiczną, społeczną i formalną. Można też w nich otrzymać wsparcie rzeczowe i zarejestrować się do otrzymania środków finansowych.
 • Udzielamy wsparcia w zakresie pomocy prawnej realizowanej w centrach pomocy psychospołecznej we współpracy z UHF i BHA.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracowników instytucji społecznych w obwodzie dniepropietrowskim.

SCHRONIENIE

 • Prowadzimy dystrybucję pakietów z materiałami nieżywnościowymi oraz do remontów schronień, w tym: dla 1200 osób z obwodu kijowskiego (we współpracy z BHA), dla 350 rodzin (we współpracy z UHF), dla 690 rodzin (we współpracy z ECHO).
 • Dodatkowo 350 rodzin otrzyma wsparcie w zakresie bezpiecznego schronienia dla 14 najbardziej narażonych na skutki konfliktu otrzyma dostęp do podstawowych rozwiązań, m.in.: remontu, niezbędnego sprzętu i materiałów budowlanych (we współpracy z UHF).
 • We współpracy z Stichting Vluchteling w obwodzie kijowskim prowadzimy program remontu i odbudowy domów dla ludzi, których budynki mieszkalne zostały zniszczone, osób wewnętrznie przemieszczonych oraz osób potrzebujących. Na projekt składają się działania trojakiego rodzaju: odbudowa domu, remont domów (w tym dachu, ścian i izolacji) oraz postawienie domów kontenerowych. W sumie w trakcie projektu powstanie 50 domów kontenerowych (we współpracy z UNHCR), a 16 zniszczonych domów zostanie wyremontowanych. W ramach projektu ECHO prowadzimy również remonty 20 domów.
 • We współpracy z Action Aid oraz ECHO stawiamy domy modułowe dla rodzin, które straciły swoje domy w obwodzie kijowskim.

DOSTĘP DO WODY

 • Dystrybuujemy paczki higieniczne dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami czy dla najmłodszych. Paczki są zróżnicowane pod względem zawartości i wielkości, znajdujące się w nich artykuły to zazwyczaj m.in.: mydło, szczoteczki, ręczniki, papier, środki czystości, produkty higieniczne dla dzieci. O tym, gdzie dostarczamy paczki higieniczne, przeczytasz poniżej w zakładce “transporty”.
 • Przeprowadzamy również dystrybucję paczek higienicznych dla instytucji społecznych, m.in. domów opieki, domów spokojnej starości). Paczki zawierają takie artykuły jak pieluchy, środki czystości i dezynfekcji, proszki do prania itp.
 • Przeprowadziliśmy programy remontu i naprawy infrastruktury wodno-sanitarnej, w tym toalet, pryszniców i kanalizacji w instytucjach społecznych, terytorialnych centrach pomocy czy schronieniach tymczasowych dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Naprawy zostały przeprowadzone w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim we współpracy z UHF, BHA i ECHO.

ŻYWNOŚĆ

 • Regularna dystrybucja paczek z żywnością dla osób najbardziej potrzebujących, osób wewnętrznie przemieszczonych, dzieci, osób starszych, matek, kobiet w ciąży i innych. O tym, gdzie dokładnie dostarczamy paczki żywnościowe, przeczytasz poniżej w zakładce “transporty”.
 • Współpracujemy z World Food Programme (obwód charkowski, zaporoski, mikołajowski, dniepropietrowski, doniecki), UHF/OCHA (obwód charkowski, zaporoski, doniecki), a także BHA i ECHO.
 • Paczki z żywnością przygotowane ze środków własnych wysyłamy do obwodu kijowskiego, lwowskiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.

POMOC FINANSOWA

 • W obwodzie lwowskim przeprowadziliśmy pilotażowy program wsparcia finansowego dla osób wewnętrznie przemieszczonych. W sumie wsparcie otrzymało 850 osób pochodzących z takich miejscowości jak Żółkiew, Duliany, Wołoszynowo, Truskawiec czy Morszyn. Działanie finansowane przez Stichting Vluchteling.
 • Przeprowadziliśmy program pomocy finansowej w obwodzie kijowskim, charkowskim i donieckim. Pomoc otrzymały 2273 osoby. Działanie realizowane we współpracy z Stichting Vluchteling.

INNE

 • Dostarczenie sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami do centrów pomocy psychospołecznej w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim. Działanie we współpracy z Action Aid.
 • Ewakuacja ludności z obwodu donieckiego i charkowskiego we współpracy z U-Saved poprzez zapewnienie wsparcia logistycznego, zapasów paliwa i dostarczenie żywności.

TRANSPORTY

Obwód lwowski

Obwód lwowski

Do magazynu we Lwowie dostarczyliśmy:

 • 9978 paczek z żywnością (ready to eat) dla jednej osoby dorosłej zapewniających zapotrzebowanie na jeden tydzień
 • 49 500 zestawów z żywnością dla dorosłych pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby, z czego część zostanie wysłana do Dniepru (w dystrybucji wspiera nas lokalny partner Love and Kindness)
 • 1800 paczek z żywnością pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby na miesiąc

Obwód kijowski

Obwód kijowski

Ze Lwowa do Kijowa i obwodu kijowskiego dostarczyliśmy:

 • 1551 zestawów z żywnością pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby na tydzień
 • 756 zestawów higienicznych dla rodzin (dzieci i dorosłych) pokrywających miesięczne zapotrzebowanie
 • 1000 zestawów z żywnością dla niemowląt (od 4 do 8 miesięcy) pokrywających zapotrzebowanie na tydzień
 • 1600 zestawów z żywnością dla dzieci powyżej 8. miesiąca życia pokrywających zapotrzebowanie na tydzień
 • 1065 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc
 • 1125 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc) – działanie realizowane we współpracy z WFP 
 • 55 zestawów higienicznych dla 8 instytucji, w tym domów dziecka, szkół oraz specjalnych obozów zdrowotnych dla dzieci (we współpracy z BHA)

W dystrybucji wspierali nas lokalni partnerzy: Tovaristvo Leva, Ukraiński Czerwony Krzyż.

Obwód zaporoski

Obwód zaporoski

Ze Lwowa do Zaporoża dostarczyliśmy dla osób wewnętrznie przemieszczonych:

 • 432 zestawy z żywnością pokrywające zapotrzebowanie jednej osoby na tydzień
 • 307 zestawów higienicznych dla rodzin (dzieci i dorosłych) pokrywających miesięczne zapotrzebowanie
 • 820 zestawów z żywnością dla niemowląt (od 4 do 8 miesięcy) pokrywających tygodniowe zapotrzebowanie
 • 1265 zestawów z żywnością dla dzieci powyżej 8. miesiąca życia pokrywających tygodniowe zapotrzebowanie

 

Do Zaporoża dostarczyliśmy także:

 • 100 zestawów higienicznych dla mieszkańców domu spokojnej starości (1 zestaw pokrywa miesięczne zapotrzebowanie dla 20 osób)
 • 2660 zestawów higienicznych dla dzieci oraz 3806 paczek pieluch dla dzieci
 • 2034 zestawy higieniczne dla osób dorosłych – działanie zrealizowane we współpracy GOAL
 • 2046 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP 

 

W ramach współpracy z Chorus do Zaporoża dostarczyliśmy:

 • 2320 zestawów higienicznych dla dzieci 
 • 8700 zestawów higienicznych dla dorosłych
 • 324 kartony z mydłami
 • 5 kartonów maseczek
 • 7000 kołder (dodatkowo 1000 kołder zostało dostarczonych do Lwowa)

W dystrybucji wspierał nas lokalny partner: Posmishka UA.

Obwód doniecki

Obwód doniecki

Ze Lwowa do Kramatorska i obwodu donieckiego dostarczyliśmy:

 • 63 palety zestawów higienicznych dla 200 rodzin – działanie realizowane w ramach projektu BHA
 • 2000 zestawów higienicznych dla dzieci i niemowląt
 • 1205 zestawów higienicznych dla dzieci i niemowląt (inna zawartość)
 • 1205 pieluszek dla dzieci i 655 pieluch dla dorosłych

W dystrybucji wspierał nas lokalny partner: Ukraińska Spółka Rybaków.

W ramach projektu Ukrainian Humanitarian Fund (OCHA) z Czerniowców do różnych lokalizacji w obwodzie donieckim dostarczyliśmy środki higieniczne i chemię gospodarczą:

 • 1420 zestawów do Switłodarśka
 • 680 zestawów do Torećka
 • 100 zestawów do Nowołuhanśka
 • 50 zestawów do Drużby
 • 50 zestawów do Zaliznego
 • 186 zestawów do Nju-Jorku

W ramach współpracy z GOAL ze Lwowa do obwodu donieckiego dostarczyliśmy produkty higieniczne i żywność:

 • 966 zestawów higienicznych dla dorosłych – Switłodarśk i Torećk
 • 1200 paczek żywności dla rodzin – Switłodarśk, Torećk i Łuhanśke

W rejonie miasta Łymań we współpracy z International Medical Corps oraz partnerami lokalnymi dostarczyliśmy:

 • 5000 paczek z żywnością dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i pozbawionych opieki

Obwód dniepropietrowski

Obwód dniepropietrowski

Do magazynu klastra logistycznego w Dnieprze dostarczyliśmy:

 • 12 palet środków albo żeli antyseptycznych
 • 7900 paczek z żywnością pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby na miesiąc
 • 19 800 zestawów z żywnością ready to cook (1 zestaw na jedną osobę dorosłą)
 • 60 000 butelek wody o pojemności 1,5 L oraz 14 800 butelek wody o pojemności 5 L lub 6 L – transport ten zostanie rozdystrybuowany w Charkowie, Kijowie i Dnieprze

Do Dniepru dostarczyliśmy:

 • 4224 zestawy higieniczne zapewniające zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc
 • 2112 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc (w dystrybucji wspiera nas lokalny partner Light of Culture)

Do Krzywego Rogu dostarczyliśmy:

 • 3497 paczek z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka pokrywająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP

Do pięciu miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim dostarczyliśmy:

 • 5400 paczek z żywnością, każda paczka pokrywa zapotrzebowanie jednej osoby dorosłej na miesiąc

Obwód charkowski

Obwód charkowski

Do Charkowa dostarczyliśmy: 

 • 2112 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc 

Dodatkowo w ramach współpracy z Chorus do Charkowa dostarczyliśmy: 

 • 2800 zestawów z artykułami szkolnymi dla dzieci
 • 1440 zestawów higienicznych dla dzieci  
 • 36 kartonów z mydłem 

Do obwodu charkowskiego dostarczyliśmy: 

 • 2822 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub na tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP 

W dystrybucji wspiera nas lokalny partner: ArtDacha. 

Obwód mikołajowski

Obwód mikołajowski

Do Mikołajowa dostarczyliśmy:

 • 4830 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP

Obwód tarnopolski

Obwód tarnopolski

Do obwodu tarnopolskiego dostarczyliśmy: 

 • 1056 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc 

Obwód kirowohradzki

Obwód kirowohradzki

Do obwodu kirowohradzkiego dla osób wewnętrznie przemieszczonych dostarczyliśmy:

 • 55 zestawów higienicznych dla instytucji
 • 100 pakietów higienicznych dla dorosłych
 • 350 pakietów higienicznych dla dzieci

Obwód odeski

Obwód odeski

Do obwodu odeskiego dostarczyliśmy:

 • 41 palet (1476 puszek) z mlekiem w proszku dla dzieci – działanie realizowane we współpracy z Danone

Obwód lwowski

Do magazynu we Lwowie dostarczyliśmy:

 • 9978 paczek z żywnością (ready to eat) dla jednej osoby dorosłej zapewniających zapotrzebowanie na jeden tydzień
 • 49 500 zestawów z żywnością dla dorosłych pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby, z czego część zostanie wysłana do Dniepru (w dystrybucji wspiera nas lokalny partner Love and Kindness)
 • 1800 paczek z żywnością pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby na miesiąc

Obwód kijowski

Ze Lwowa do Kijowa i obwodu kijowskiego dostarczyliśmy:

 • 1551 zestawów z żywnością pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby na tydzień
 • 756 zestawów higienicznych dla rodzin (dzieci i dorosłych) pokrywających miesięczne zapotrzebowanie
 • 1000 zestawów z żywnością dla niemowląt (od 4 do 8 miesięcy) pokrywających zapotrzebowanie na tydzień
 • 1600 zestawów z żywnością dla dzieci powyżej 8. miesiąca życia pokrywających zapotrzebowanie na tydzień
 • 1065 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc
 • 1125 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc) – działanie realizowane we współpracy z WFP 
 • 55 zestawów higienicznych dla 8 instytucji, w tym domów dziecka, szkół oraz specjalnych obozów zdrowotnych dla dzieci (we współpracy z BHA)

W dystrybucji wspierali nas lokalni partnerzy: Tovaristvo Leva, Ukraiński Czerwony Krzyż.

Obwód zaporoski

Ze Lwowa do Zaporoża dostarczyliśmy dla osób wewnętrznie przemieszczonych:

 • 432 zestawy z żywnością pokrywające zapotrzebowanie jednej osoby na tydzień
 • 307 zestawów higienicznych dla rodzin (dzieci i dorosłych) pokrywających miesięczne zapotrzebowanie
 • 820 zestawów z żywnością dla niemowląt (od 4 do 8 miesięcy) pokrywających tygodniowe zapotrzebowanie
 • 1265 zestawów z żywnością dla dzieci powyżej 8. miesiąca życia pokrywających tygodniowe zapotrzebowanie

 

Do Zaporoża dostarczyliśmy także:

 • 100 zestawów higienicznych dla mieszkańców domu spokojnej starości (1 zestaw pokrywa miesięczne zapotrzebowanie dla 20 osób)
 • 2660 zestawów higienicznych dla dzieci oraz 3806 paczek pieluch dla dzieci
 • 2034 zestawy higieniczne dla osób dorosłych – działanie zrealizowane we współpracy GOAL
 • 2046 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP 

 

W ramach współpracy z Chorus do Zaporoża dostarczyliśmy:

 • 2320 zestawów higienicznych dla dzieci 
 • 8700 zestawów higienicznych dla dorosłych
 • 324 kartony z mydłami
 • 5 kartonów maseczek
 • 7000 kołder (dodatkowo 1000 kołder zostało dostarczonych do Lwowa)

W dystrybucji wspierał nas lokalny partner: Posmishka UA.

Obwód doniecki

Ze Lwowa do Kramatorska i obwodu donieckiego dostarczyliśmy:

 • 63 palety zestawów higienicznych dla 200 rodzin – działanie realizowane w ramach projektu BHA
 • 2000 zestawów higienicznych dla dzieci i niemowląt
 • 1205 zestawów higienicznych dla dzieci i niemowląt (inna zawartość)
 • 1205 pieluszek dla dzieci i 655 pieluch dla dorosłych

W dystrybucji wspierał nas lokalny partner: Ukraińska Spółka Rybaków.

W ramach projektu Ukrainian Humanitarian Fund (OCHA) z Czerniowców do różnych lokalizacji w obwodzie donieckim dostarczyliśmy środki higieniczne i chemię gospodarczą:

 • 1420 zestawów do Switłodarśka
 • 680 zestawów do Torećka
 • 100 zestawów do Nowołuhanśka
 • 50 zestawów do Drużby
 • 50 zestawów do Zaliznego
 • 186 zestawów do Nju-Jorku

W ramach współpracy z GOAL ze Lwowa do obwodu donieckiego dostarczyliśmy produkty higieniczne i żywność:

 • 966 zestawów higienicznych dla dorosłych – Switłodarśk i Torećk
 • 1200 paczek żywności dla rodzin – Switłodarśk, Torećk i Łuhanśke

W rejonie miasta Łymań we współpracy z International Medical Corps oraz partnerami lokalnymi dostarczyliśmy:

 • 5000 paczek z żywnością dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i pozbawionych opieki

Obwód dniepropietrowski

Do magazynu klastra logistycznego w Dnieprze dostarczyliśmy:

 • 12 palet środków albo żeli antyseptycznych
 • 7900 paczek z żywnością pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby na miesiąc
 • 19 800 zestawów z żywnością ready to cook (1 zestaw na jedną osobę dorosłą)
 • 60 000 butelek wody o pojemności 1,5 L oraz 14 800 butelek wody o pojemności 5 L lub 6 L – transport ten zostanie rozdystrybuowany w Charkowie, Kijowie i Dnieprze

Do Dniepru dostarczyliśmy:

 • 4224 zestawy higieniczne zapewniające zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc
 • 2112 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc (w dystrybucji wspiera nas lokalny partner Light of Culture)

Do Krzywego Rogu dostarczyliśmy:

 • 3497 paczek z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka pokrywająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP

Do pięciu miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim dostarczyliśmy:

 • 5400 paczek z żywnością, każda paczka pokrywa zapotrzebowanie jednej osoby dorosłej na miesiąc

Obwód charkowski

Do Charkowa dostarczyliśmy: 

 • 2112 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc 

Dodatkowo w ramach współpracy z Chorus do Charkowa dostarczyliśmy: 

 • 2800 zestawów z artykułami szkolnymi dla dzieci
 • 1440 zestawów higienicznych dla dzieci  
 • 36 kartonów z mydłem 

Do obwodu charkowskiego dostarczyliśmy: 

 • 2822 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub na tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP 

W dystrybucji wspiera nas lokalny partner: ArtDacha. 

Obwód mikołajowski

Do Mikołajowa dostarczyliśmy:

 • 4830 zestawów z żywnością ready to cook (każdy zestaw to 18 kg paczka zapewniająca zapotrzebowanie rodziny na miesiąc lub tydzień) – działanie realizowane we współpracy z WFP

Obwód tarnopolski

Do obwodu tarnopolskiego dostarczyliśmy: 

 • 1056 zestawów higienicznych zapewniających zapotrzebowanie dla jednej rodziny na miesiąc 

Obwód kirowohradzki

Do obwodu kirowohradzkiego dla osób wewnętrznie przemieszczonych dostarczyliśmy:

 • 55 zestawów higienicznych dla instytucji
 • 100 pakietów higienicznych dla dorosłych
 • 350 pakietów higienicznych dla dzieci

Obwód odeski

Do obwodu odeskiego dostarczyliśmy:

 • 41 palet (1476 puszek) z mlekiem w proszku dla dzieci – działanie realizowane we współpracy z Danone

TRANSPORTY TRANSGRANICZNE

Od drugiej połowy kwietnia dostarczamy pakiety żywnościowe dla osób wewnętrznie przemieszczonych, obecnie znajdujących się w Wiszniowie, Kocurach i innych miejscowościach w obwodzie wołyńskim, niedaleko polskiej granicy. Docieramy do osób zmuszonych do ucieczki z Kijowa i wschodu Ukrainy, a także z innych części kraju. Każda dystrybuowana paczka pokrywa zapotrzebowanie jednej osoby na miesiąc.

Transporty odbywają się raz w miesiącu. Dotychczas dostarczyliśmy paczki dla 1000 osób. Dodatkowo w ramach ostatniej dystrybucji w grudniu dostarczyliśmy również 140 paczek higienicznych dla rodzin (dzięki współpracy z Oriflame).

NASZE PROJEKTY

Listę aktualnie prowadzonych projektów wraz z ich opisami, informacjami o donatorach oraz miejscu i czasie realizacji znajdziesz tutaj: https://www.pah.org.pl/ukraina

Dystrybucja paczek żywnościowych we współpracy z WFP w obwodzie zaporoskim (22.04.2023)

Zdjęcie 1 z 12

Wspieram Ukrainę

Jednorazowo 30
Zmień walutę
PLN
EUR
GBP
USD

Typ wpłaty

Wybierz płatność

Uzupełnij niezbędne dane osobowe

Przepraszamy, w przypadku płatności Stripe nie możesz podać własnej kwoty oraz płatności w PLN. Wybierz inną metodę płatności, lub wybierz kwoty zdefiniowane
Przekaż 0 pln
Przy wybranej opcji płatności powtarzalnych, musisz na stronie Paypal zaznaczyć opcję "Make this a monthly donation"

Pomoc na granicy

PUNKTY POMOCOWE

PUNKTY POMOCOWE

 • Od marca przez kilka kolejnych miesięcy prowadziliśmy punkty pomocy natychmiastowej na przejściach granicznych w Zosinie (do maja), Dorohusku (do lipca) i Hrebennem (do sierpnia).
 • W punktach dystrybuowaliśmy niezbędne produkty osobom przybywającym do Polski – żywność, wodę, artykuły higieniczne, leki i ciepłe koce.
 • Nasi tłumacze i tłumaczki udzielali informacji i ułatwiali komunikację oraz kierowali do punktów recepcyjnych.
 • Zapewnialiśmy namioty chroniące od wiatru i będące miejscem do odpoczynku i zjedzenia posiłku.
 • Dodatkowo nasi wolontariusze z Dorohuska regularnie dostarczali niezbędne produkty osobom przyjeżdżającym pociągiem relacji Kijów-Warszawa.

Nieustannie monitorujemy sytuację na granicy polsko-ukraińskiej i jesteśmy przygotowani do wznowienia działań, jeżeli będzie taka potrzeba.

WSPARCIE SAMORZĄDÓW

WSPARCIE SAMORZĄDÓW

 • Po polskiej stronie (m.in. Dorohusk, Chełm, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski, Ustrzyki Dolne) w postaci utrzymywania stałego kontaktu i organizowania regularnych transportów.
 • Z kolei po stronie ukraińskiej na przejściach i terenach za Dołhobyczowem, Hrebennem i Budomierzem poprzez współpracę z lokalnymi wolontariuszami i mieszkańcami.

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI

 • We współpracy z Fundacją La Strada podejmujemy działania zmniejszające ryzyko związane z zagrożeniem handlem ludźmi w wyniku wojny i kryzysu uchodźczego.
 • Wspieramy Partnera finansowo, jak i technicznie, udzielając wsparcia w zakresie zarządzania projektami na dużą skalę.

WSPÓŁPRACA Z DOMEM UKRAIŃSKIM

WSPÓŁPRACA Z DOMEM UKRAIŃSKIM

 • Współpracujemy z Fundacją Dom Ukraiński w Przemyślu udzielającą pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy w Polsce.
 • Wspieramy partnera finansowo, jak i technicznie, udzielamy wsparcia w zakresie zarządzania projektami na dużą skalę.
 • Finansujemy działania noclegowni tymczasowej w Przemyślu i wydawanie posiłków osobom przebywającym w noclegowni.
 • Zapewniamy tłumaczy i tłumaczki na dworcu kolejowym w Przemyślu.

PUNKTY POMOCOWE

 • Od marca przez kilka kolejnych miesięcy prowadziliśmy punkty pomocy natychmiastowej na przejściach granicznych w Zosinie (do maja), Dorohusku (do lipca) i Hrebennem (do sierpnia).
 • W punktach dystrybuowaliśmy niezbędne produkty osobom przybywającym do Polski – żywność, wodę, artykuły higieniczne, leki i ciepłe koce.
 • Nasi tłumacze i tłumaczki udzielali informacji i ułatwiali komunikację oraz kierowali do punktów recepcyjnych.
 • Zapewnialiśmy namioty chroniące od wiatru i będące miejscem do odpoczynku i zjedzenia posiłku.
 • Dodatkowo nasi wolontariusze z Dorohuska regularnie dostarczali niezbędne produkty osobom przyjeżdżającym pociągiem relacji Kijów-Warszawa.

Nieustannie monitorujemy sytuację na granicy polsko-ukraińskiej i jesteśmy przygotowani do wznowienia działań, jeżeli będzie taka potrzeba.

WSPARCIE SAMORZĄDÓW

 • Po polskiej stronie (m.in. Dorohusk, Chełm, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski, Ustrzyki Dolne) w postaci utrzymywania stałego kontaktu i organizowania regularnych transportów.
 • Z kolei po stronie ukraińskiej na przejściach i terenach za Dołhobyczowem, Hrebennem i Budomierzem poprzez współpracę z lokalnymi wolontariuszami i mieszkańcami.

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI

 • We współpracy z Fundacją La Strada podejmujemy działania zmniejszające ryzyko związane z zagrożeniem handlem ludźmi w wyniku wojny i kryzysu uchodźczego.
 • Wspieramy Partnera finansowo, jak i technicznie, udzielając wsparcia w zakresie zarządzania projektami na dużą skalę.

WSPÓŁPRACA Z DOMEM UKRAIŃSKIM

 • Współpracujemy z Fundacją Dom Ukraiński w Przemyślu udzielającą pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy w Polsce.
 • Wspieramy partnera finansowo, jak i technicznie, udzielamy wsparcia w zakresie zarządzania projektami na dużą skalę.
 • Finansujemy działania noclegowni tymczasowej w Przemyślu i wydawanie posiłków osobom przebywającym w noclegowni.
 • Zapewniamy tłumaczy i tłumaczki na dworcu kolejowym w Przemyślu.

Punkt w Dorohusku. Dystrybucja produktów (11.04.2022).

Zdjęcie 1 z 6

Pomoc w Polsce

BIURO KRAJOWE W POLSCE

BIURO KRAJOWE W POLSCE

Polska Akcja Humanitarna w maju 2022 r. uruchomiła nową strukturę organizacyjną “Biuro Krajowe Polska”, aby skutecznie odpowiadać na kryzys uchodźczy w naszym kraju. Głównym celem jest pomoc ludziom, którzy uciekają do Polski przed trwającą wojną w Ukrainie. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.
POMOC FINANSOWA

POMOC FINANSOWA

W marcu 2022 r. uruchomiliśmy program kart pomocowych, które pozwolą uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy na zakup najbardziej potrzebnych produktów. Program miał docelowo objąć pomocą 25 tysięcy osób. Do końca września 2022 r. pomoc otrzymało 11 351 rodzin, czyli 26 834 osoby.

Program realizowany był w pięciu lokalizacjach: Przemyślu, Koszalinie, Olsztynie, Bartoszycach i Stargardzie, we współpracy ze Związkiem Ukraińskim w Polsce.

W kwietniu 2023 r. program został wznowiony. Obecna edycja programu obejmie ok. 6 500 osób. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie dostępne są tutaj.

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI NGO

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI NGO

Współpraca ze Stowarzyszeniem Mudita

 • Finansujemy działanie dwóch punktów recepcyjnych w Warszawie i Krakowie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. Są to miejsca tymczasowego pobytu przede wszystkim dla uchodźców, którzy dopiero dotarli do Polski.
 • W noclegowni rodziny uzyskują wsparcie w postaci wyżywienia, opieki wolontariuszy, a także pomoc w znalezieniu lekarza czy wyrobieniu numeru PESEL. W każdym punkcie oprócz miejsc noclegowych znajdują się dwa łóżka rehabilitacyjne, toalety i łazienki przystosowane do osób poruszających się na wózkach, pokój zabaw dla dzieci oraz miejsce do odpoczynku. 
 • Dodatkowo podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w naszym programie kart pomocowych. Wsparcie polegało na wydaniu kart ze środkami zapewniającymi utrzymanie rodziny na 3 miesiące. 
 • W ramach współpracy uruchomiliśmy nowe działanie, tzw. wolontariat wytchnieniowy. Jest to wsparcie wolontariackie dla rodzin spoza punktu, w którym asystenci bądź asystentki umawiają się na spędzanie czasu z dzieckiem lub z osobą z niepełnosprawnością, dając w ten sposób pozostałym członkom rodziny czas na odpoczynek, załatwienie swoich spraw lub zatroszczenie się o siebie. Wolontariusze i wolontariuszki działają w Warszawie i Krakowie, przeciętnie kilka godzin w tygodniu. Wsparcie wytchnieniowe otrzymuje 20 rodzin.

Współpraca z Fundacją Emic

 • Uruchomiliśmy punkty informacyjno-doradcze w Toruniu i Bydgoszczy. W punktach osoby otrzymują wsparcie informacyjne na temat polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, rejestracji numeru PESEL itp., ale również pomoc w tłumaczeniu dokumentów, poszukiwaniu pracy i wsparcie psychologiczne. Finansujemy również lekcje języka polskiego dla różnych poziomów zaawansowania. 

NGO FORUM-RAZEM

NGO FORUM-RAZEM

Współtworzymy system koordynacji działań polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych w zakresie pomocy osobom z Ukrainy.

System wspiera wzajemną wymianę wiedzy, dzielenie się informacjami oraz koordynację wszystkich podejmowanych aktywności.

Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć tutaj: https://forumrazem.org.pl/pl

Zainteresowane organizacje zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ngoforum@pah.org.pl.

PROGRAM PAJACYK

PROGRAM PAJACYK

Rozszerzamy program wsparcia żywnościowego, co pozwala nam zapewniać ciepłe posiłki dzieciom z Ukrainy uczącym się w szkołach, w których działa Pajacyk, oraz uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w okresie wakacyjnym.

W ramach nowej odsłony programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” zapewniamy wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci w kryzysie uchodźczym, zwiększamy wiedzę nauczycieli, opiekunów i innych pracowników szkół na temat uchodźstwa, a także wspieramy rodziców i opiekunów. W programie uczestniczy w sumie 39 organizacji z całej Polski – listę organizacji, które zakwalifikowały się do programu można znaleźć na stronie: https://www.pajacyk.pl/nabor/ w zakładce „wyniki”. Program realizujemy od września 2022 r. W okresie wrzesień-grudzień 2022 r. z projektu skorzystało 1779 dzieci i młodzieży.

EDUKACJA

EDUKACJA

Na bieżąco tworzymy treści informacyjne w formie webinarów, materiałów dla szkół czy podkastów na temat pomocy humanitarnej, kryzysu uchodźczego i sytuacji w Ukrainie.

Działania:

 • Lekcje pomagania – prowadzimy program edukacyjny dla szkół na temat odpowiedzialnej pomocy humanitarnej.
 • Podkasty „Tolerancja to za mało” – rozmawiamy z osobami zaangażowanymi w organizację pomocy humanitarnej dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Link do podkastu: https://www.pah.org.pl/podkast/
 • Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli – prowadzimy cykl szkoleń dla nauczycieli dotyczące praktycznych umiejętności kształtowania postawy solidarności globalnej.
 • Współpraca z aktywistami i aktywistkami edukacyjnymi – rozszerzamy sieci edukatorek i edukatorów, poszerzamy ich wiedzę na temat pomocy humanitarnej i globalnego kontekstu wojny w Ukrainie.

BIURO KRAJOWE W POLSCE

Polska Akcja Humanitarna w maju 2022 r. uruchomiła nową strukturę organizacyjną “Biuro Krajowe Polska”, aby skutecznie odpowiadać na kryzys uchodźczy w naszym kraju. Głównym celem jest pomoc ludziom, którzy uciekają do Polski przed trwającą wojną w Ukrainie. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.

POMOC FINANSOWA

W marcu 2022 r. uruchomiliśmy program kart pomocowych, które pozwolą uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy na zakup najbardziej potrzebnych produktów. Program miał docelowo objąć pomocą 25 tysięcy osób. Do końca września 2022 r. pomoc otrzymało 11 351 rodzin, czyli 26 834 osoby.

Program realizowany był w pięciu lokalizacjach: Przemyślu, Koszalinie, Olsztynie, Bartoszycach i Stargardzie, we współpracy ze Związkiem Ukraińskim w Polsce.

W kwietniu 2023 r. program został wznowiony. Obecna edycja programu obejmie ok. 6 500 osób. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie dostępne są tutaj.

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI NGO

Współpraca ze Stowarzyszeniem Mudita

 • Finansujemy działanie dwóch punktów recepcyjnych w Warszawie i Krakowie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. Są to miejsca tymczasowego pobytu przede wszystkim dla uchodźców, którzy dopiero dotarli do Polski.
 • W noclegowni rodziny uzyskują wsparcie w postaci wyżywienia, opieki wolontariuszy, a także pomoc w znalezieniu lekarza czy wyrobieniu numeru PESEL. W każdym punkcie oprócz miejsc noclegowych znajdują się dwa łóżka rehabilitacyjne, toalety i łazienki przystosowane do osób poruszających się na wózkach, pokój zabaw dla dzieci oraz miejsce do odpoczynku. 
 • Dodatkowo podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w naszym programie kart pomocowych. Wsparcie polegało na wydaniu kart ze środkami zapewniającymi utrzymanie rodziny na 3 miesiące. 
 • W ramach współpracy uruchomiliśmy nowe działanie, tzw. wolontariat wytchnieniowy. Jest to wsparcie wolontariackie dla rodzin spoza punktu, w którym asystenci bądź asystentki umawiają się na spędzanie czasu z dzieckiem lub z osobą z niepełnosprawnością, dając w ten sposób pozostałym członkom rodziny czas na odpoczynek, załatwienie swoich spraw lub zatroszczenie się o siebie. Wolontariusze i wolontariuszki działają w Warszawie i Krakowie, przeciętnie kilka godzin w tygodniu. Wsparcie wytchnieniowe otrzymuje 20 rodzin.

Współpraca z Fundacją Emic

 • Uruchomiliśmy punkty informacyjno-doradcze w Toruniu i Bydgoszczy. W punktach osoby otrzymują wsparcie informacyjne na temat polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, rejestracji numeru PESEL itp., ale również pomoc w tłumaczeniu dokumentów, poszukiwaniu pracy i wsparcie psychologiczne. Finansujemy również lekcje języka polskiego dla różnych poziomów zaawansowania. 

NGO FORUM-RAZEM

Współtworzymy system koordynacji działań polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych w zakresie pomocy osobom z Ukrainy.

System wspiera wzajemną wymianę wiedzy, dzielenie się informacjami oraz koordynację wszystkich podejmowanych aktywności.

Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć tutaj: https://forumrazem.org.pl/pl

Zainteresowane organizacje zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ngoforum@pah.org.pl.

PROGRAM PAJACYK

Rozszerzamy program wsparcia żywnościowego, co pozwala nam zapewniać ciepłe posiłki dzieciom z Ukrainy uczącym się w szkołach, w których działa Pajacyk, oraz uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w okresie wakacyjnym.

W ramach nowej odsłony programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” zapewniamy wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci w kryzysie uchodźczym, zwiększamy wiedzę nauczycieli, opiekunów i innych pracowników szkół na temat uchodźstwa, a także wspieramy rodziców i opiekunów. W programie uczestniczy w sumie 39 organizacji z całej Polski – listę organizacji, które zakwalifikowały się do programu można znaleźć na stronie: https://www.pajacyk.pl/nabor/ w zakładce „wyniki”. Program realizujemy od września 2022 r. W okresie wrzesień-grudzień 2022 r. z projektu skorzystało 1779 dzieci i młodzieży.

EDUKACJA

Na bieżąco tworzymy treści informacyjne w formie webinarów, materiałów dla szkół czy podkastów na temat pomocy humanitarnej, kryzysu uchodźczego i sytuacji w Ukrainie.

Działania:

 • Lekcje pomagania – prowadzimy program edukacyjny dla szkół na temat odpowiedzialnej pomocy humanitarnej.
 • Podkasty „Tolerancja to za mało” – rozmawiamy z osobami zaangażowanymi w organizację pomocy humanitarnej dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Link do podkastu: https://www.pah.org.pl/podkast/
 • Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli – prowadzimy cykl szkoleń dla nauczycieli dotyczące praktycznych umiejętności kształtowania postawy solidarności globalnej.
 • Współpraca z aktywistami i aktywistkami edukacyjnymi – rozszerzamy sieci edukatorek i edukatorów, poszerzamy ich wiedzę na temat pomocy humanitarnej i globalnego kontekstu wojny w Ukrainie.

Zajęcia integracyjne z rodzicami zorganizowane przez Fundację Wiatrak w ramach programu Pajacyk - pomoc psychospołeczna_ Ukraina 2022 (grudzień 2022)

Zdjęcie 3 z 8

Jak jeszcze można pomóc?

Pomoc ofiarom wojny to maraton, nie sprint. Zachęcamy osoby prywatne, firmy oraz organizacje pozarządowe do włączenia we wspieranie osób uchodźczych. Poniżej prezentujemy szereg działań, jakie można podjąć w zależności od własnych możliwości. 
pah_logo_safe_space

Jak pomagać jako osoba indywidualna

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Polska Akcja Humanitarna nieprzerwanie prowadzi zbiórkę środków finansowych w związku z wojną w Ukrainie. Zebrane środki pozwalają nam nieść efektywną pomoc humanitarną w dużej skali i z myślą o działalności w dłuższej perspektywie. Dokładamy starań, aby każda wydana na pomoc złotówka przyniosła jak najwięcej ofiarom kryzysu.

W przypadku pytań można się z nami skontaktować pod adresem: darczyncy@pah.org.pl

Wpłaty można dokonać tutaj.

Zbiórki rzeczowe

Zbiórki rzeczowe

Polska Akcja Humanitarna na ten moment nie prowadzi zbiórek rzeczowych. Jeśli chcesz udzielić pomocy w ten sposób, zachęcamy do odwiedzenia strony pomagamukrainie.gov.pl, gdzie można znaleźć informacje na temat organizacji prowadzących zbiórki oraz ich zapotrzebowania. 
Praca

Praca

W związku z wojną w Ukrainie Polska Akcja Humanitarna prowadzi rekrutacje na szereg stanowisk, które pozwolą nam zwiększyć skalę niesionej pomocy. Informacje o aktualnie otwartych naborach można znaleźć tutaj.
Zakupy charytatywne

Zakupy charytatywne

Wiele organizacji i osób prywatnych postanowiło zaangażować się w swój własny sposób – dając coś od siebie. Wpłacając darowiznę na rzecz poniższych zbiórek otrzymasz prezent w postaci plakatu, ebooka czy grafiki. Możesz także spróbować wylicytować interesujący Cię przedmiot. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zbiórkami i aukcjami, z których dochód zostanie przeznaczony na działania Polskiej Akcji Humanitarnej:   

Wsparcie finansowe

Polska Akcja Humanitarna nieprzerwanie prowadzi zbiórkę środków finansowych w związku z wojną w Ukrainie. Zebrane środki pozwalają nam nieść efektywną pomoc humanitarną w dużej skali i z myślą o działalności w dłuższej perspektywie. Dokładamy starań, aby każda wydana na pomoc złotówka przyniosła jak najwięcej ofiarom kryzysu.

W przypadku pytań można się z nami skontaktować pod adresem: darczyncy@pah.org.pl

Wpłaty można dokonać tutaj.

Zbiórki rzeczowe

Polska Akcja Humanitarna na ten moment nie prowadzi zbiórek rzeczowych. Jeśli chcesz udzielić pomocy w ten sposób, zachęcamy do odwiedzenia strony pomagamukrainie.gov.pl, gdzie można znaleźć informacje na temat organizacji prowadzących zbiórki oraz ich zapotrzebowania. 

Praca

W związku z wojną w Ukrainie Polska Akcja Humanitarna prowadzi rekrutacje na szereg stanowisk, które pozwolą nam zwiększyć skalę niesionej pomocy. Informacje o aktualnie otwartych naborach można znaleźć tutaj.

Zakupy charytatywne

Wiele organizacji i osób prywatnych postanowiło zaangażować się w swój własny sposób – dając coś od siebie. Wpłacając darowiznę na rzecz poniższych zbiórek otrzymasz prezent w postaci plakatu, ebooka czy grafiki. Możesz także spróbować wylicytować interesujący Cię przedmiot. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zbiórkami i aukcjami, z których dochód zostanie przeznaczony na działania Polskiej Akcji Humanitarnej:   

Jak pomagać jako firma

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Polska Akcja Humanitarna nieprzerwanie prowadzi zbiórkę środków finansowych w związku z wojną w Ukrainie. Zebrane środki pozwalają nam nieść efektywną pomoc humanitarną w dużej skali i z myślą o działalności w dłuższej perspektywie. Dokładamy starań, aby każda wydana na pomoc złotówka przyniosła jak najwięcej ofiarom kryzysu.

Przedstawicieli firm zapraszamy do kontaktu pod adresem: biznes@pah.org.pl

Wpłaty można dokonać tutaj.

Wsparcie medialne i reklamowe

Wsparcie medialne i reklamowe

Polska Akcja Humanitarna nieustannie poszukuje podmiotów gotowych udostępnić jej swoje media i przestrzeń reklamową na potrzeby komunikowania prowadzonych zbiórek i działań. Zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: marketing@pah.org.pl 
Inne wsparcie, współpraca

Inne wsparcie, współpraca

Podmioty zainteresowane wsparciem innym niż finansowe lub współpracą w zakresie promocji proszone są o kontakt mailowy pod adresem: biznes@pah.org.pl 

Wsparcie finansowe

Polska Akcja Humanitarna nieprzerwanie prowadzi zbiórkę środków finansowych w związku z wojną w Ukrainie. Zebrane środki pozwalają nam nieść efektywną pomoc humanitarną w dużej skali i z myślą o działalności w dłuższej perspektywie. Dokładamy starań, aby każda wydana na pomoc złotówka przyniosła jak najwięcej ofiarom kryzysu.

Przedstawicieli firm zapraszamy do kontaktu pod adresem: biznes@pah.org.pl

Wpłaty można dokonać tutaj.

Wsparcie medialne i reklamowe

Polska Akcja Humanitarna nieustannie poszukuje podmiotów gotowych udostępnić jej swoje media i przestrzeń reklamową na potrzeby komunikowania prowadzonych zbiórek i działań. Zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: marketing@pah.org.pl 

Inne wsparcie, współpraca

Podmioty zainteresowane wsparciem innym niż finansowe lub współpracą w zakresie promocji proszone są o kontakt mailowy pod adresem: biznes@pah.org.pl 

ŚLEDŹ NASZE DZIAŁANIA

Na naszym Facebooku, Twitterze, Instagramie i LinkedInie znajdziesz materiały w formie zdjęć i filmów oraz najświeższe relacje z działań pomocowych Polskiej Akcji Humanitarnej w związku z wojną w Ukrainie.

O nas

Polska Akcja Humanitarna

Pomagamy ofiarom kryzysów humanitarnych spowodowanych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi.
Jesteśmy polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Od 2004 roku jesteśmy także organizacją pożytku publicznego. Działamy na trzech kontynentach i ośmiu krajach, w tym w Polsce.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.