pl
AAA
pl
AAA

Włączamy Nowe Narracje o Świecie

Czym są nowe narracje o świecie?

Każdy i każda z nas codziennie tworzy opowieści o świecie, komentując rzeczywistość. Ale wtedy, gdy opisujemy miejsca, w których byliśmy tylko chwilę (np. na wakacjach) lub które znamy tylko z książek lub filmów (jak np. dla wielu osób - kraje azjatyckie) jesteśmy bardzo podatni na powielanie schematów narracyjnych i stereotypów. Zależy nam, aby poprzez realizowane przez nas działania stworzyć alternatywę dla dominujących w polskiej przestrzeni publicznej kolonialnych i europcentrycznych narracji. Poniżej publikujemy wyniki analizy podróżniczych kanałów, odcinki podkastu oraz artykuły z propozycjami nowych narracji. Już wkrótce zaprosimy Cię także do obejrzenia filmów, uczestnictwa w kursach online oraz szkoleniach.

Zapisz się do kursu e-mailowego „Nowe narracje o świecie”

Kurs kierujemy do wszystkich osób, które chcą się zastanowić nad swoją relacją ze światem, a przede wszystkim nad językiem jakim go opisujemy i jak wpływa to rzeczywistość. Podczas kursu wskażemy na kilka powszechnych kolonialnych i europocentrycznych narracji, a także zaproponujemy alternatywny sposób opisu tych zjawisk.

Na czym polega kurs e-mailowy PAH?
Osoby uczestniczące otrzymują regularne wiadomości e-mail z materiałami merytorycznymi, głównie w formie nagrań wideo, audio oraz artykułów. Raz w tygodniu odbywać się będzie nieobowiązkowe spotkanie online, podczas którego możliwe będzie zadawanie pytań oraz przedyskutowanie kwestii zawartych w mailach.
Druga edycja kursu jest w trakcie, ale trzecia edycja odbędzie się po wakacjach. Wypełniając formularz już teraz, masz pewność że jej nie przegapisz.

ARTYKUŁY

Rozpowszechnianie nowych narracji o świecie realizujemy nie tylko poprzez podkast - sukcesywnie będziemy publikować artykuły, które krytycznie odnoszą się do dominujących w Polsce wyobrażeń o świecie. Zapraszamy do czytania, udostępniania w mediach społecznościowych i dzielenia się swoimi przemyśleniami.
1/10

PODKAST

Podkast „Tolerancja to za mało”, w którym Joanna Pankowska i Łukasz Bartosik, wraz z gośćmi i gościniami, wskazują, jak wyjść poza postawę tolerancji i realnie zaangażować się w działania na rzecz globalnych spraw takich jak solidarność międzynarodowa, kryzys klimatyczny czy migracje. Usłyszysz w nim nowe, krytyczne narracje o świecie, podważające europocentryczny punkt widzenia.

Śledź nasz podkast

Polub nas w aplikacji, w której słuchasz podkastów, aby nie przegapić kolejnych odcinków!

Analiza obrazu świata na vlogach podróżniczych

„Gdy OBCY czuje się jak u siebie – obraz krajów Globalnego Południa w wybranych polskich filmach podróżniczo-turystycznych na YouTubie”.

Jakie narracje dominują obecnie na internetowych kanałach podróżniczych? Jakie wyobrażenie o świecie one kreują? Sprawdziliśmy to wspólnie z dr hab. Pawłem Nowakiem, który szczegółowo przeanalizował dla nas treści proponowane przez 10 polskich youtuberów/ek opowiadających o pozaeuropejskiej rzeczywistości. Dominują w nich głęboko zakorzenione schematy i zjawiska - w ten sposób to pośrednio opowieść o tym jak Polki i Polacy widzą kraje Afryki, Azji i Ameryk.

Posłuchaj rozmowy z autorem badania w podkaście „Tolerancja to za mało”

Obejrzyj nagranie webinaru z autorem badania

O NAS

EDUKACJA PAH

EDUKACJA PAH

Wierzymy, że edukacja to jedna z najskuteczniejszych form zmieniania świata. Dlatego od ponad 29 lat Polska Akcja Humanitarna realizuje nie tylko działania pomocowe w Polsce i zagranicą, ale także bezpłatne programy edukacyjne. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w pracy na całym świecie przygotowując materiały i programy edukacyjne o wyzwaniach globalnych. Tworzymy materiały dla szkół, przedszkoli, rodziców, ale i wszystkich osób dorosłych chcących zgłębiać edukację globalną.
NEWSLETTER EDUKACYJNY

NEWSLETTER EDUKACYJNY

Zostań z nami w kontakcie i pierwszy/a dowiaduj się o nowych inicjatywach i materiałach edukacyjnych. Pogłębiaj swoje zrozumienie globalnych wyzwań i wzmacniaj postawę solidarności.
Wysyłamy maile nie częściej niż 1-2 w miesiącu.
SPOŁECZNOŚĆ NA FB

SPOŁECZNOŚĆ NA FB

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku
Grupa Edukacja PAH to społeczność osób, które edukują lub chcą być edukowane z Polską Akcją Humanitarną. To szansa, aby wymieniać się inspiracjami, informacjami o różnych formach zdobywania wiedzy, dyskutowania i chwalenia się swoimi inicjatywami z zakresu edukacji globalnej. To także przestrzeń dla osób słuchających podkastu „Tolerancja to za mało”.
POLSKA AKCJA HUMANITARNA

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Misją PAH jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych (humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności). Działamy na całym świecie, reagując w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Naszym priorytetem jest nie tylko natychmiastowa odpowiedź na kryzys – pomoc humanitarna, ale również szukanie długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom – współpraca rozwojowa. Od niemal początku istnienia, PAH realizuje nie tylko działania pomocowe poza granicami naszego kraju i w Polsce – program Pajacyk, ale także projekty i programy edukacyjne w obszarze edukacji globalnej. Wierzymy, że wiedza to jedna z najskuteczniejszych form zmieniania świata.

EDUKACJA PAH

Wierzymy, że edukacja to jedna z najskuteczniejszych form zmieniania świata. Dlatego od ponad 29 lat Polska Akcja Humanitarna realizuje nie tylko działania pomocowe w Polsce i zagranicą, ale także bezpłatne programy edukacyjne. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w pracy na całym świecie przygotowując materiały i programy edukacyjne o wyzwaniach globalnych. Tworzymy materiały dla szkół, przedszkoli, rodziców, ale i wszystkich osób dorosłych chcących zgłębiać edukację globalną.

NEWSLETTER EDUKACYJNY

Zostań z nami w kontakcie i pierwszy/a dowiaduj się o nowych inicjatywach i materiałach edukacyjnych. Pogłębiaj swoje zrozumienie globalnych wyzwań i wzmacniaj postawę solidarności.
Wysyłamy maile nie częściej niż 1-2 w miesiącu.

SPOŁECZNOŚĆ NA FB

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku
Grupa Edukacja PAH to społeczność osób, które edukują lub chcą być edukowane z Polską Akcją Humanitarną. To szansa, aby wymieniać się inspiracjami, informacjami o różnych formach zdobywania wiedzy, dyskutowania i chwalenia się swoimi inicjatywami z zakresu edukacji globalnej. To także przestrzeń dla osób słuchających podkastu „Tolerancja to za mało”.

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Misją PAH jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych (humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności). Działamy na całym świecie, reagując w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Naszym priorytetem jest nie tylko natychmiastowa odpowiedź na kryzys – pomoc humanitarna, ale również szukanie długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom – współpraca rozwojowa. Od niemal początku istnienia, PAH realizuje nie tylko działania pomocowe poza granicami naszego kraju i w Polsce – program Pajacyk, ale także projekty i programy edukacyjne w obszarze edukacji globalnej. Wierzymy, że wiedza to jedna z najskuteczniejszych form zmieniania świata.

CO JESZCZE W PROJEKCIE?

GLOKALNI EDUKATORZY / GLOKALNE EDUKATORKI

GLOKALNI EDUKATORZY / GLOKALNE EDUKATORKI

Jednym z działań projektu “Włączamy nowe narracje o świecie’ jest rekrutacja Glokalnych Edukatorów i Glokalnych Edukatorek. Spośród wielu zgłoszeń udało nam się wyłonić 14 osób działających aktywistycznie w lokalnych społecznościach. W dniach 31.03 – 3.04 oraz 13 – 15 maja 2022 spotkaliśmy/łyśmy się na szkoleniach stacjonarnych, by dyskutować na temat praw człowieka, dyskryminacji i globalnych współzależności, a także języka, który kształtuje rzeczywistość społeczną. Do końca października 2022 Glokalni/ne przeprowadzili/ły 16 otwartych wydarzeń lokalnych z udziałem łącznie ponad 220 osób. Wiemy, że treści omawiane podczas szkoleń nadal rozpowszechniane są przez grupę multiplikatorów/ek.
KURSY EMAILOWE

KURSY EMAILOWE

Zakończyły się 3 edycje kursu emailowego “Nowe narracje o świecie”. W jego ramach odbywały się także spotkania online, podczas których dyskutowaliśmy/łyśmy na temat treści kursu. W kursach wzięło udział łącznie 698 osób.
WEBINAR O KARTACH DYSKUSJI

WEBINAR O KARTACH DYSKUSJI

31 maja 2022 odbyło się spotkanie online na temat kart dyskusji do filmów zrealizowanych w ramach projektu: https://www.pah.org.pl/projekt_narracje/#filmy Webinar skierowany był do środowiska edukatorskiego i miał na celu zaprezentowanie powstałych materiałów, ale też porozmawianie o tym, jak można je wykorzystać w szkole i jakie narracje o świecie dominują w programie nauczania. Majowe spotkanie poprowadziła Joanna Pankowska. Drugie takie spotkanie odbyło się 13 grudnia 2022 i poprowadził je Łukasz Bartosik.
EDYTON WIKIPEDII

EDYTON WIKIPEDII

W dniach 25-27 listopada 2022 odbył się Edyton Wikipedii, podczas którego przez 3 dni zmienialiśmy/łyśmy lub tworzyłyśmy/lismy treści polskojęzycznej Wikipedii. Razem z grupą naszych edukotorów/ek oraz pracowników/czek PAH uzupełnialiśmy/łyśmy  je o hasła, które dotąd były w Polsce zaniedbane, niekompletne lub nie było ich wcale, jak np. rasizm strukturalny, globalna Północ i Południe, postkolonializm, biały przywilej, ukryte uprzedzenia, itp. Trzydniowe spotkanie odbyło się w warszawskim Domu Kultury Kadr, który uprzejmie udostępnił nam swoją przestrzeń. W organizacji przedsięwzięcia wspierał nas zespół ekspertów/ek Wikimedia Polska Udało nam się wyedytować 20 haseł, a efekty naszej współpracy można obserwować na stronie: Wikipedia Nowe Narracje.

Wydarzeniu towarzyszył ‘Obiad z Narracjami’ – otwarte spotkanie sieciujące, na którym mieliśmy/miałyśmy przyjemność podsumować działania projektu ‘Włączamy nowe narracje o świecie’. Fot. Wikimedia Commons

OBIAD Z NARRACJAMI

OBIAD Z NARRACJAMI

25 listopada w warszawskim Domu Kultury Kadr odbył się ‘Obiad z Narracjami’ – otwarte spotkanie na którym mieliśmy/miałyśmy przyjemność podsumować działania projektu ‘Włączamy nowe narracje o świecie’. W wydarzeniu wzięły udział osoby ze społeczności PAH niezwiązane z edukacją, a także współpracujący z nami edukatorzy i edukatorki oraz osoby aktywnie uczestniczące w Edytonie Wikipedii. Podczas spotkania opowiedzieliśmy/łyśmy o tym, na czym polegał projekt ‘Włączamy nowe narracje o świecie’, jaki był jego zasięg i odbiór, a także zaprezentowaliśmy/łyśmy materiały powstałe w projekcie. Wydarzenie miało charakter sieciujący, a wegański posiłek przygotowała dla nas restauracja ‘Miło Bistro’.

GLOKALNI EDUKATORZY / GLOKALNE EDUKATORKI

Jednym z działań projektu “Włączamy nowe narracje o świecie’ jest rekrutacja Glokalnych Edukatorów i Glokalnych Edukatorek. Spośród wielu zgłoszeń udało nam się wyłonić 14 osób działających aktywistycznie w lokalnych społecznościach. W dniach 31.03 – 3.04 oraz 13 – 15 maja 2022 spotkaliśmy/łyśmy się na szkoleniach stacjonarnych, by dyskutować na temat praw człowieka, dyskryminacji i globalnych współzależności, a także języka, który kształtuje rzeczywistość społeczną. Do końca października 2022 Glokalni/ne przeprowadzili/ły 16 otwartych wydarzeń lokalnych z udziałem łącznie ponad 220 osób. Wiemy, że treści omawiane podczas szkoleń nadal rozpowszechniane są przez grupę multiplikatorów/ek.

KURSY EMAILOWE

Zakończyły się 3 edycje kursu emailowego “Nowe narracje o świecie”. W jego ramach odbywały się także spotkania online, podczas których dyskutowaliśmy/łyśmy na temat treści kursu. W kursach wzięło udział łącznie 698 osób.

WEBINAR O KARTACH DYSKUSJI

31 maja 2022 odbyło się spotkanie online na temat kart dyskusji do filmów zrealizowanych w ramach projektu: https://www.pah.org.pl/projekt_narracje/#filmy Webinar skierowany był do środowiska edukatorskiego i miał na celu zaprezentowanie powstałych materiałów, ale też porozmawianie o tym, jak można je wykorzystać w szkole i jakie narracje o świecie dominują w programie nauczania. Majowe spotkanie poprowadziła Joanna Pankowska. Drugie takie spotkanie odbyło się 13 grudnia 2022 i poprowadził je Łukasz Bartosik.

EDYTON WIKIPEDII

W dniach 25-27 listopada 2022 odbył się Edyton Wikipedii, podczas którego przez 3 dni zmienialiśmy/łyśmy lub tworzyłyśmy/lismy treści polskojęzycznej Wikipedii. Razem z grupą naszych edukotorów/ek oraz pracowników/czek PAH uzupełnialiśmy/łyśmy  je o hasła, które dotąd były w Polsce zaniedbane, niekompletne lub nie było ich wcale, jak np. rasizm strukturalny, globalna Północ i Południe, postkolonializm, biały przywilej, ukryte uprzedzenia, itp. Trzydniowe spotkanie odbyło się w warszawskim Domu Kultury Kadr, który uprzejmie udostępnił nam swoją przestrzeń. W organizacji przedsięwzięcia wspierał nas zespół ekspertów/ek Wikimedia Polska Udało nam się wyedytować 20 haseł, a efekty naszej współpracy można obserwować na stronie: Wikipedia Nowe Narracje.

Wydarzeniu towarzyszył ‘Obiad z Narracjami’ – otwarte spotkanie sieciujące, na którym mieliśmy/miałyśmy przyjemność podsumować działania projektu ‘Włączamy nowe narracje o świecie’. Fot. Wikimedia Commons

OBIAD Z NARRACJAMI

25 listopada w warszawskim Domu Kultury Kadr odbył się ‘Obiad z Narracjami’ – otwarte spotkanie na którym mieliśmy/miałyśmy przyjemność podsumować działania projektu ‘Włączamy nowe narracje o świecie’. W wydarzeniu wzięły udział osoby ze społeczności PAH niezwiązane z edukacją, a także współpracujący z nami edukatorzy i edukatorki oraz osoby aktywnie uczestniczące w Edytonie Wikipedii. Podczas spotkania opowiedzieliśmy/łyśmy o tym, na czym polegał projekt ‘Włączamy nowe narracje o świecie’, jaki był jego zasięg i odbiór, a także zaprezentowaliśmy/łyśmy materiały powstałe w projekcie. Wydarzenie miało charakter sieciujący, a wegański posiłek przygotowała dla nas restauracja ‘Miło Bistro’.

Sprawdź nasze pozostałe działania edukacyjne

Lekcje pomagania

Lekcje pomagania

Lekcje Pomagania to bezpłatny program edukacyjny PAH wprowadzający w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie. Skierowany jest on do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, bibliotek i placówek wychowawczo-oświatowych. Program to cykl 8-10 lekcji o mądrym pomaganiu na semestr lub cały rok szkolny. Możliwa jest także realizacja mniejszej liczby zajęć. Zgłoszenia przyjmujemy 2 razy w roku – na początku semestrów.
Światowy Dzień Wody z PAH

Światowy Dzień Wody z PAH

Co roku, 22 marca, celebrujemy Dzień Wody poprzez podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych. Celem akcji jest zaangażowanie największej liczby osób i szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody to prawo człowieka. Na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej i jesteśmy za to współodpowiedzialni/e. Dołącz do nas i zrób szum wokół wody! Akcja przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych.
Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc

Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc

Zapraszamy do wypróbowania nowego sposobu na okazywanie wdzięczności. Akcja Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc to lekcja pomagania w praktyce. Idea jest prosta – zamiast przyjmować kwiaty lub czekoladki od uczniów i uczennic, zachęć ich do zaangażowania w działania pomocowe w formie lekcji o pomocy humanitarnej oraz zbiórek. Wspólnie działamy na koniec roku szkolnego oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć w oparciu o nasze bezpłatne materiały edukacyjne, będący zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Ten program sprawdzi się nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale także na zajęciach świetlicowych i opiekuńczo-wychowawczych. Stworzyliśmy go w ramach edukacji globalnej celem zaangażowania młodych osób w tworzenie bardziej sprawiedliwego świata, w którym ważne są wartości takie jak godność ludzka czy solidarność.
Zapisy przyjmujemy na początku roku szkolnego.
Globalnie i Krytycznie w Szkole

Globalnie i Krytycznie w Szkole

Globalnie i Krytycznie w Szkole to roczny, bezpłatny program dla nauczycielek i nauczycieli VII i VIII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół ponadpodstawowych o krytycznym myśleniu i globalnych wyzwaniach. Pierwszy semestr będzie koncertował się głównie na zrozumieniu, jak jesteśmy powiązani/e ze światem i współodpowiedzialni/e za to co się na nim dzieje. Celem współpracy w drugim semestrze jest wzbudzenie empatii wobec grup traktowanych stereotypowo ze względu na kolor skóry i pochodzenie. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia wobec przekazów medialnych dotyczących spraw globalnych.
Wypożyczalnia Gier

Wypożyczalnia Gier

Udostępniamy bezpłatnie szkołom, bibliotekom i organizacjom wielkoformatowe gry i escape room, które w angażujący sposób pokazują globalne wyzwania i powiązania przyczynowo-skutkowe. Obecnie można wypożyczyć:
– grę Wodne wyzwania
– grę Reporterzy i Reporterki na globalnym Południu
– escape room Otwórz się na globalne wyzwania
Zasady wypożyczania opisaliśmy tu: www.bit.ly/wypozyczalniaPAH_zasady oraz podstawowe informacje o grach znajdują się tu: bit.ly/gryPAH_opisy
Świat w Przedszkolu

Świat w Przedszkolu

Świat w Przedszkolu to program dla grup 5-cio i 6-ciolatków. Program jest bezpłatny, można go zrealizować w trakcie jednego semestru lub całego roku.

Naszym celem jest pokazanie poprzez zabawę i rozmowy, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Odległe geograficznie wydarzenia wpływają na nas i mamy wpływ na to co się dzieje na innych kontynentach. Program wpisuje się w założenia edukacji globalnej i skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu współzależności oraz wzmacnianiu otwartości na różnorodność. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września.

Lekcje pomagania

Lekcje Pomagania to bezpłatny program edukacyjny PAH wprowadzający w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie. Skierowany jest on do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, bibliotek i placówek wychowawczo-oświatowych. Program to cykl 8-10 lekcji o mądrym pomaganiu na semestr lub cały rok szkolny. Możliwa jest także realizacja mniejszej liczby zajęć. Zgłoszenia przyjmujemy 2 razy w roku – na początku semestrów.

Światowy Dzień Wody z PAH

Co roku, 22 marca, celebrujemy Dzień Wody poprzez podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych. Celem akcji jest zaangażowanie największej liczby osób i szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody to prawo człowieka. Na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej i jesteśmy za to współodpowiedzialni/e. Dołącz do nas i zrób szum wokół wody! Akcja przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych.

Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc

Zapraszamy do wypróbowania nowego sposobu na okazywanie wdzięczności. Akcja Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc to lekcja pomagania w praktyce. Idea jest prosta – zamiast przyjmować kwiaty lub czekoladki od uczniów i uczennic, zachęć ich do zaangażowania w działania pomocowe w formie lekcji o pomocy humanitarnej oraz zbiórek. Wspólnie działamy na koniec roku szkolnego oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć w oparciu o nasze bezpłatne materiały edukacyjne, będący zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Ten program sprawdzi się nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale także na zajęciach świetlicowych i opiekuńczo-wychowawczych. Stworzyliśmy go w ramach edukacji globalnej celem zaangażowania młodych osób w tworzenie bardziej sprawiedliwego świata, w którym ważne są wartości takie jak godność ludzka czy solidarność.
Zapisy przyjmujemy na początku roku szkolnego.

Globalnie i Krytycznie w Szkole

Globalnie i Krytycznie w Szkole to roczny, bezpłatny program dla nauczycielek i nauczycieli VII i VIII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół ponadpodstawowych o krytycznym myśleniu i globalnych wyzwaniach. Pierwszy semestr będzie koncertował się głównie na zrozumieniu, jak jesteśmy powiązani/e ze światem i współodpowiedzialni/e za to co się na nim dzieje. Celem współpracy w drugim semestrze jest wzbudzenie empatii wobec grup traktowanych stereotypowo ze względu na kolor skóry i pochodzenie. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia wobec przekazów medialnych dotyczących spraw globalnych.

Wypożyczalnia Gier

Udostępniamy bezpłatnie szkołom, bibliotekom i organizacjom wielkoformatowe gry i escape room, które w angażujący sposób pokazują globalne wyzwania i powiązania przyczynowo-skutkowe. Obecnie można wypożyczyć:
– grę Wodne wyzwania
– grę Reporterzy i Reporterki na globalnym Południu
– escape room Otwórz się na globalne wyzwania
Zasady wypożyczania opisaliśmy tu: www.bit.ly/wypozyczalniaPAH_zasady oraz podstawowe informacje o grach znajdują się tu: bit.ly/gryPAH_opisy

Świat w Przedszkolu

Świat w Przedszkolu to program dla grup 5-cio i 6-ciolatków. Program jest bezpłatny, można go zrealizować w trakcie jednego semestru lub całego roku.

Naszym celem jest pokazanie poprzez zabawę i rozmowy, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Odległe geograficznie wydarzenia wpływają na nas i mamy wpływ na to co się dzieje na innych kontynentach. Program wpisuje się w założenia edukacji globalnej i skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu współzależności oraz wzmacnianiu otwartości na różnorodność. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września.

Dotacja

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.